Truyện Tranh Đam Mỹ Tình Nhân

u00a0 u00a0Bu1ea3nu00a0du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Thu00e1i tu1eed vu01b0u01a1ng quu1ed1c Prank - mu1ed9t vu1ecb thu00e1i tu1eed cu00f3 lu00f2ng cu0103m ghu00e9t nu01b0u1edbc Nhu1eadt Bu1ea3n. Tuy nhiu00ean, vu00ec yu00eau cu1ea7u cu1ee7a cha, ngu01b0u1eddi u0111u00e3 phu1ea3i u0111u1ebfn thu0103m Nhu1eadt Bu1ea3n u0111u1ec3 lu00e0m tu0103ng tu00ecnh hu1eefu nghu1ecb giu1eefa hai nu01b0u1edbc, Trong chuyu1ebfn u0111i, anh u0111u00e3 qua u0111u00eam vu1edbi mu1ed9t cu1eadu nhu00f3c trai bao ngu01b0u1eddi Nhu1eadt... vu00e0 khu00f4ng ngu1edd mu1ecdi chuyu1ec7n cu0169ng tu1eeb u0111u00f3 mu00e0 bu1eaft u0111u00e0y tru1edf lu00ean thu00fa vu1ecb. ","other_title":"","status":2,"seo":"Nhu00e2n tu00ecnh gu00e2y nghiu1ec7n cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 ISHIDA Kaname lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tnhãi ranh u0111am mu1ef9, manga, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, hu00e0i hu01b0u1edbc, cao H, cu01b0u1eddng thu1ee7 u0111ou1ea1t hu00e0o, luyu1ebfn u0111u1ed3ng","authors":<"name":"ishidomain authority kaname","slug":"ishida-kaname">,"teams":<"name":"u0110u1ed9ng Lang Thang","slug":"dong-lang-thang">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Cu01b0u1eddng thu1ee7 hu00e0o u0111ou1ea1t","slug":"cuong-thu-hao-doat","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Luyu1ebfn u0111u1ed3ng","slug":"luyen-dong","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":7461,"name":"Ngou1ea1i truyu1ec7n 1","slug":"ngoai-truyen-1"}" bookmark="">

Bạn đang xem: Truyện Tranh Đam Mỹ Tình Nhân

Bản 
dịch đã tất cả sự có thể chấp nhận được Reup của tập thể nhóm dịch.

Thái tử quốc gia Prank - một vị thái tử tất cả lòng khinh ghét nước Nhật Bản. Tuy nhiên, do những hiểu biết của thân phụ, người đang bắt buộc mang lại thăm Nhật Bản để triển khai tăng tình hữu nghị thân hai nước, Trong chuyến du ngoạn, anh sẽ qua tối với 1 cậu oắt con trai bao tín đồ Nhật... cùng không ngờ phần đa cthị xã cũng tự đó mà bắt đày trsống lên thú vui.


Xem thêm: Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Có Hại Không ? Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Có Hại Không

u00a0 u00a0Bu1ea3nu00a0du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Thu00e1i tu1eed vu01b0u01a1ng quu1ed1c Prank - mu1ed9t vu1ecb thu00e1i tu1eed cu00f3 lu00f2ng cu0103m ghu00e9t nu01b0u1edbc Nhu1eadt Bu1ea3n. Tuy nhiu00ean, vu00ec yu00eau cu1ea7u cu1ee7a phụ vương, ngu01b0u1eddi u0111u00e3 phu1ea3i u0111u1ebfn thu0103m Nhu1eadt Bu1ea3n u0111u1ec3 lu00e0m tu0103ng tu00ecnh hu1eefu nghu1ecb giu1eefa nhì nu01b0u1edbc, Trong chuyu1ebfn u0111i, anh u0111u00e3 qua u0111u00eam vu1edbi mu1ed9t cu1eadu nhu00f3c trai bao ngu01b0u1eddi Nhu1eadt... vu00e0 khu00f4ng ngu1edd mu1ecdi chuyu1ec7n cu0169ng tu1eeb u0111u00f3 mu00e0 bu1eaft u0111u00e0y tru1edf lu00ean thu00fa vu1ecb. ","other_title":"","status":2,"seo":"Nhu00e2n tu00ecnh gu00e2y nghiu1ec7n cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 ISHIDA Kaname lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tnhãi ranh u0111am mu1ef9, manga, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, hu00e0i hu01b0u1edbc, cao H, cu01b0u1eddng thu1ee7 u0111ou1ea1t hu00e0o, luyu1ebfn u0111u1ed3ng","authors":<"name":"ishidomain authority kaname","slug":"ishida-kaname">,"teams":<"name":"u0110u1ed9ng Lang Thang","slug":"dong-lang-thang">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Cu01b0u1eddng thu1ee7 hu00e0o u0111ou1ea1t","slug":"cuong-thu-hao-doat","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Luyu1ebfn u0111u1ed3ng","slug":"luyen-dong","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":7461,"name":"Ngou1ea1i truyu1ec7n 1","slug":"ngoai-truyen-1"}">
u00a0 u00a0Bu1ea3nu00a0du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Thu00e1i tu1eed vu01b0u01a1ng quu1ed1c Prank - mu1ed9t vu1ecb thu00e1i tu1eed cu00f3 lu00f2ng cu0103m ghu00e9t nu01b0u1edbc Nhu1eadt Bu1ea3n. Tuy nhiu00ean, vu00ec yu00eau cu1ea7u cu1ee7a thân phụ, ngu01b0u1eddi u0111u00e3 phu1ea3i u0111u1ebfn thu0103m Nhu1eadt Bu1ea3n u0111u1ec3 lu00e0m tu0103ng tu00ecnh hu1eefu nghu1ecb giu1eefa nhị nu01b0u1edbc, Trong chuyu1ebfn u0111i, anh u0111u00e3 qua u0111u00eam vu1edbi mu1ed9t cu1eadu nhu00f3c trai bao ngu01b0u1eddi Nhu1eadt... vu00e0 khu00f4ng ngu1edd mu1ecdi chuyu1ec7n cu0169ng tu1eeb u0111u00f3 mu00e0 bu1eaft u0111u00e0y tru1edf lu00ean thu00fa vu1ecb. ","other_title":"","status":2,"seo":"Nhu00e2n tu00ecnh gu00e2y nghiu1ec7n cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 ISHIDA Kaname lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh con u0111am mu1ef9, manga, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt, hu00e0i hu01b0u1edbc, cao H, cu01b0u1eddng thu1ee7 u0111ou1ea1t hu00e0o, luyu1ebfn u0111u1ed3ng","authors":<"name":"ishidomain authority kaname","slug":"ishida-kaname">,"teams":<"name":"u0110u1ed9ng Lang Thang","slug":"dong-lang-thang">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Cu01b0u1eddng thu1ee7 hu00e0o u0111ou1ea1t","slug":"cuong-thu-hao-doat","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Luyu1ebfn u0111u1ed3ng","slug":"luyen-dong","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":7461,"name":"Ngou1ea1i truyu1ec7n 1","slug":"ngoai-truyen-1"}">