Đọc Truyện Người Vợ Thứ 7 Của Tổng Tài

Đọc truyện: Người vợ vật dụng bảy của tổng tài ác ma - Bạch Tinc Nhiên - tác giả: Quang Vũ

Thể loại: Ngôn tình, ngược HE

Tình trạng: Đang ra

Chương truyện mới cập nhật

Cmùi hương 130: Chạy ngoài khám đa khoa (3)
Cmùi hương 129: Chạy ngoài khám đa khoa (2)
Cmùi hương 128: Chạy khỏi cơ sở y tế (1)
............

Bạn đang xem: Đọc Truyện Người Vợ Thứ 7 Của Tổng Tài

Cmùi hương 119: Sự biến đổi của anh ý (3)
Chương thơm 118: Sự đổi khác của anh (2)
Chương thơm 117: Sự đổi khác của anh ấy (1)
..............
Chương thơm 111: Tai nạn xe (1)
Chương thơm 110: Sẽ không tồn tại tác động (3)
Chương 109: Sẽ không có ảnh hưởng (2)
............
Chương thơm 95: Tìm cô ấy cả ban đêm (2)
Chương 94: Tìm cô ấy cả đêm tối (1)
Chương 93: Chưa từng thấy anh ấy nhếch...
...........

Xem thêm: Cách Phối Đầm Kết Hợp Với Giày Thể Thao Khiến Chàng Không Thể Rời Mắt

Chương thơm 85: Chưa khi nào đi mua quần áo... 2
Chương 84: Chưa bao giờ đi cài đặt xống áo...
Chương thơm 83: Cùng cô bước chân đi dạo phống (2)
Cmùi hương 82: Cùng cô dạo phố (1)
Chương thơm 81: Hạnh phúc nho nhỏ
Chương 80: Đuổi thoát khỏi nhà
Cmùi hương 79: Từ mặt đường nhà Nam Cung (2)
Cmùi hương 78: Từ mặt đường công ty Nam Cung (1)

Truyện hay đã hot:


*

Nội dung truyện: Nghe đồn, Châu Thành tất cả bên bọn họ Nam Cung phong phú vô nngay gần, không mong muốn đại thiếu hụt gia Nam Cung Thiên Ân mắc căn bệnh hiểm nghèo, là 1 trong con bệnh dịch được dự đoán sống không quá 30 tuổi. Người ta còn nói, mấy năm gần đây Nam Cung Thiên Ân phần lớn năm nào cũng mang một đời vk, tuy thế không có fan vợ làm sao sinh tồn, ngulặng nhân đem vợ không có ai thấu hiểu, cơ mà nguyên ổn nhân mấy bạn vợ hầu như mệnh chung cũng không ai tuyệt.khi bên bọn họ Nam Cung mang sính lễ cho tới nhà chúng ta Bạch, Bạch Tinh Nhiên bất ngờ rằng, cha đẻ cô lại nhẫn chổ chính giữa đẩy cô vào địa ngục, xay cô trở nên đời vk sản phẩm công nghệ bảy của Nam Cung Thiên Ân.khi lao vào công ty hào môn, Bạch Tinh Nhiên đã có lần từ bỏ tiếp giáp, từng vứt trốn, nhưng cuối cùng vẫn ko ra khỏi vận mệnh an bài bác. Từng Ngày ko rất nhiều đề nghị túi vết mờ do bụi chăm sóc tín đồ ông chồng bệnh tật hoàn toàn có thể ói huyết chết bất kể lúc nào, Hơn nữa nên gồng mình đi ứng phó với đầy đủ một số loại cạm bẫy cùng thủ đoạn của những fan lân cận.Nhưng, điều khiến cho cô lúng túng độc nhất vô nhị lại không phải hầu hết sản phẩm này, nhưng là mục đích thật sự của câu hỏi Nam Cung Thiên Ân ý muốn mang cô...

Mời các bạn đọc truyện cùng cảm nhận:

Danh sách chương truyện "Người bà xã đồ vật bảy của tổng tài ác ma":

Chương thơm 1Chương 2Cmùi hương 3Cmùi hương 4Chương thơm 5
Chương 6Chương 7Chương thơm 8Chương thơm 9Cmùi hương 10
Chương thơm 11Chương thơm 12Chương thơm 13Chương thơm 14Chương 15
Cmùi hương 16Chương 17Chương thơm 18Cmùi hương 19Chương thơm 20
Chương 21Chương thơm 22Chương thơm 23Cmùi hương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Cmùi hương 28Chương thơm 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương thơm 35
Chương thơm 36Chương thơm 37Chương 38Chương thơm 39Chương thơm 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương thơm 47Chương 48Chương thơm 49Cmùi hương 50
Chương 51Chương thơm 52Chương thơm 53Chương 54Cmùi hương 55
Cmùi hương 56Chương 57Chương thơm 58Chương 59Chương 60
Chương thơm 61Chương 62Cmùi hương 63Chương thơm 64Cmùi hương 65
Chương 66Chương thơm 67Cmùi hương 68Cmùi hương 69Chương 70
Chương thơm 71Cmùi hương 72Chương thơm 73Chương 74Cmùi hương 75
Cmùi hương 76Cmùi hương 77Cmùi hương 78Chương 79Chương thơm 80
Chương thơm 81Cmùi hương 82Chương 83Chương 84Chương thơm 85
Chương thơm 86Chương thơm 87Chương thơm 88Chương thơm 89Chương 90
Cmùi hương 91Cmùi hương 92Cmùi hương 93Chương thơm 94Chương 95
Chương thơm 96Cmùi hương 97Chương 98Cmùi hương 99Cmùi hương 100
Chương 101Cmùi hương 102Chương thơm 103Cmùi hương 104Chương 105
Chương 106Chương thơm 107Chương thơm 108Chương 109Cmùi hương 110
Chương thơm 111Chương thơm 112Cmùi hương 113Chương thơm 114Chương 115
Chương thơm 116Chương 117Cmùi hương 118Chương 119Cmùi hương 120
Cmùi hương 121Chương 122Cmùi hương 123Chương 124Chương thơm 125
Cmùi hương 126Cmùi hương 127Chương thơm 128Cmùi hương 129Chương thơm 130
Cmùi hương 131Cmùi hương 132Chương 133Chương thơm 134Cmùi hương 135
Chương 136Chương 137Chương thơm 138Chương 139Chương 140
Chương thơm 141Cmùi hương 142Cmùi hương 143Chương thơm 144Chương thơm 145
Chương thơm 146Chương thơm 147Cmùi hương 148Cmùi hương 149Cmùi hương 150
Cmùi hương 151Chương 152Chương thơm 153Cmùi hương 154Cmùi hương 155
Chương thơm 156Cmùi hương 157Chương thơm 158Cmùi hương 159Chương 160
Chương thơm 161Chương thơm 162Cmùi hương 163Chương thơm 164Chương 165
Chương 166Chương thơm 167Chương thơm 168Chương 169Cmùi hương 170
Chương thơm 171Chương thơm 172Chương thơm 173Chương 174Chương thơm 175
Chương 176Chương thơm 177Cmùi hương 178Chương thơm 179Chương thơm 180
Chương 181Cmùi hương 182Cmùi hương 183Chương 184Chương thơm 185
Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương thơm 190
Cmùi hương 191Chương thơm 192Chương thơm 193Chương thơm 194Cmùi hương 195
Chương 196Chương thơm 197Cmùi hương 198Chương 199Chương 200
Cmùi hương 201Chương 202Cmùi hương 203Cmùi hương 204Chương 205
Chương thơm 206Chương thơm 207Cmùi hương 208Chương thơm 209Chương 210
Cmùi hương 211Chương 212Chương thơm 213Chương thơm 214Chương thơm 215
Chương 216Cmùi hương 217Cmùi hương 218Chương thơm 219Chương 220
Chương thơm 221Chương thơm 222Chương thơm 223Chương 224Chương 225
Chương thơm 226Chương thơm 227Chương thơm 228Cmùi hương 229Chương thơm 230
Chương 231Chương 232Cmùi hương 233Chương 234Cmùi hương 235
Chương 236Chương thơm 237Cmùi hương 238Chương 239Chương thơm 240
Chương 241Cmùi hương 242Chương thơm 243Chương 244Cmùi hương 245
Cmùi hương 246Chương 247Chương 248Cmùi hương 249Chương thơm 250
Cmùi hương 251Cmùi hương 252Cmùi hương 253Chương thơm 254Cmùi hương 255
Chương thơm 256Chương thơm 257Chương 258Cmùi hương 259Chương 260
Chương 261 Cmùi hương 262 Chương 263 Chương thơm 264Cmùi hương 265
Chương thơm 266 Cmùi hương 267 Chương thơm 268 Chương thơm 269Chương thơm 270
Chương 271Chương 272Chương 273Cmùi hương 274Chương thơm 275
Cmùi hương 276Chương thơm 277Cmùi hương 278Chương 279Chương 280
Chương thơm 281Chương 282Cmùi hương 283Chương 284Chương thơm 285
Chương thơm 286Chương 287Cmùi hương 288Chương 289Chương 290
Cmùi hương 291Cmùi hương 292Cmùi hương 293Cmùi hương 294Cmùi hương 295
Chương thơm 296Chương 297Chương 298Cmùi hương 299Cmùi hương 300
Chương 301Chương thơm 302Chương thơm 303Chương thơm 304Chương 305
Chương 306Cmùi hương 307Chương thơm 308Chương 309Chương 310
Chương thơm 311Chương thơm 312Chương thơm 313Chương 314Chương thơm 315
Chương 316Cmùi hương 317Chương thơm 318Chương 319Chương thơm 320
Cmùi hương 321Cmùi hương 322Cmùi hương 323Cmùi hương 324Chương 325
Cmùi hương 326Chương 327Chương thơm 328Chương thơm 329Cmùi hương 330
Chương thơm 331Cmùi hương 332Cmùi hương 333Cmùi hương 334Chương 335
Chương thơm 336Chương 337Chương 338Cmùi hương 339Cmùi hương 340
Chương thơm 341Cmùi hương 342Chương thơm 343Cmùi hương 344Chương thơm 345
Chương thơm 346Chương 347Chương thơm 348Cmùi hương 349Cmùi hương 350
Chương thơm 351Chương thơm 352Chương 353Cmùi hương 354Chương 355
Chương thơm 356Chương thơm 357Chương thơm 358Chương 359Cmùi hương 360
Chương thơm 361Cmùi hương 362Chương thơm 363Chương 364Chương 365
Chương 366Cmùi hương 367Cmùi hương 368Cmùi hương 369Cmùi hương 370
Chương thơm 371Chương thơm 372Chương thơm 373Chương 374Chương thơm 375
Chương thơm 376Chương thơm 377Chương 378Chương 379Cmùi hương 380
Cmùi hương 381Cmùi hương 382Chương 383Cmùi hương 384Chương 385
Chương thơm 386Chương 387Chương 388Chương thơm 389Chương thơm 390
Chương 391Chương thơm 392Cmùi hương 393Chương 394Chương thơm 395
Chương 396Chương 397Chương thơm 398Chương 399Cmùi hương 400
Cmùi hương 401Cmùi hương 402Cmùi hương 403Cmùi hương 404Chương 405
Chương thơm 406Chương thơm 407Chương 408Chương thơm 409Chương 410
Chương thơm 411Chương thơm 412Chương 413Cmùi hương 414Cmùi hương 415
Cmùi hương 416Chương 417Chương 418Cmùi hương 419Chương 420
Chương thơm 421Chương 422Chương thơm 423Chương thơm 424Chương 425
Chương thơm 426Cmùi hương 427Chương thơm 428Chương 429Cmùi hương 430
Chương thơm 431Chương thơm 432Chương 433Chương 434Cmùi hương 435
Cmùi hương 436Cmùi hương 437Chương thơm 438Cmùi hương 439Cmùi hương 440
Chương thơm 441Chương 442Cmùi hương 443Chương thơm 444Chương thơm 445
Cmùi hương 446Chương 447Chương thơm 448Chương 449Chương 450
Chương thơm 451Cmùi hương 452Chương 453Chương 454Chương 455
Chương 456Chương 457Cmùi hương 458Chương 459Chương thơm 460
Chương 461Cmùi hương 462Chương thơm 463Chương thơm 464Chương thơm 465
Chương 466Chương thơm 467Chương thơm 468Chương thơm 469Cmùi hương 470
Chương 471Chương 472Chương thơm 473Chương thơm 474Chương 475
Cmùi hương 476Chương thơm 477Chương thơm 478Chương 479Chương thơm 480
Chương thơm 481Cmùi hương 482Chương thơm 483Chương 484Chương 485
Chương 486Chương 487Chương 488Chương thơm 489Chương thơm 490
Chương thơm 491Cmùi hương 492Cmùi hương 493Cmùi hương 494Cmùi hương 495
Chương thơm 496Cmùi hương 497Chương thơm 498Cmùi hương 499Chương 500