DẤU TÍCH XANH TRÊN FACEBOOK

quý khách hàng thấy không hề ít fan tài giỏi khoản Facebook tích xanh với các bạn có muốn tất cả như thế.

quý khách thấy không ít người Fanpage Facebook tích xanh và bọn họ vừa livestream vừa chạy quảng cáo trên Fanpage đó, chúng ta vẫn muốn gồm nó mang đến bằng chị bởi em.

Vậy làm sao để hoàn toàn có thể dành được tích xanh từ bỏ Facebook ? 

Bài viết này vẫn trả lời cho bạn đầy đủ cả 2 cách cùng thủ pháp để có nhé