Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3

số 8 lô CN2 đường số 3 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu


Bạn đang xem: Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3

*

ô 9B lô CN15 đường số 4 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


*

một phần lô CN15 đường số 4, N3, N6, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật


*

lô CN15 đường số 4 và đường số 6 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


*

lô CN5 đường số 1 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


*

Xem thêm: Đàn Ông Nhiều Chân Lông Chân Nhiều Có Ý Nghĩa Gì ? Lông Chân Nhiều Thì Sao

lô CN9 đướng D1, đường N6 và đường số 4 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


một phần lô CN18 đường số 4 và đường N2, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


một phần lô CN18,đường số 4 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


ô số 9A lô CN14 đường D1, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


lô CN17, đường số 4 và 8, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan


Lô CN5,đường số 1, KCN Sóng thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn


Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Fasteners P.H.C.

Lô CN15, đường N2 & đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu


lô CN18 đường số 4 và số 8 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bằng gỗ


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SA KI - Chi Nhánh Bình Dương

lô CN 4, đường số 1, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sa Ki-Chi Nhánh Bình Dương

Lô CN4, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương