Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3

số 8 lô CN2 con đường số 3 Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất trang thiết bị, sản phẩm công nghệ không được phân vào đâu


Bạn đang xem: Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3

*

ô 9B lô CN15 mặt đường số 4 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ xiêm y tự domain authority lông thú)


*

một trong những phần lô CN15 mặt đường số 4, N3, N6, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất xe đạp với xe cho tất cả những người tàn tật


*

lô CN15 đường số 4 với mặt đường số 6 Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


*

lô CN5 mặt đường hàng đầu KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kyên loại


*

Xem thêm: Đàn Ông Nhiều Chân Lông Chân Nhiều Có Ý Nghĩa Gì ? Lông Chân Nhiều Thì Sao

lô CN9 đướng D1, đường N6 và con đường số 4 Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP., LÂM NGHIỆP.. VÀ THUỶ SẢN


một phần lô CN18 con đường số 4 và đường N2, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


một trong những phần lô CN18,mặt đường số 4 KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm tự plastic


ô số 9A lô CN14 mặt đường D1, Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kyên ổn loại


lô CN17, đường số 4 và 8, KCN Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất da với những sản phẩm có liên quan


Lô CN5,đường số 1, Kcông nhân Sóng thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất thức uống ko cồn


Doanh Nghiệp Cổ Phần Công Nghiệp Fasteners Phường.H.C.

Lô CN15, mặt đường N2 & con đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu


lô CN18 con đường số 4 và số 8 Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bởi gỗ


Doanh Nghiệp Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SA KI - Chi Nhánh Bình Dương

lô công nhân 4, đường tiên phong hàng đầu, Kcông nhân Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương mại dịch vụ Dịch Vụ Sa Ki-Chi Nhánh Bình Dương

Lô CN4, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương