CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN LINH

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ cần thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui tươi tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Thương Mại Thiên Linh

*

*

*
*
1129
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Cách Làm Món Salad Giảm Cân Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Thực Hiện

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn chủ tải
*

*

TTC Tự hào nhận Top 11 Doanh nghiệp Tăng Trưởng Nhanh Nhất toàn nước, cùng Top 2 ngành Vật liệu Xây dựng năm 2021


Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá đất nước hình chữ S (Vietnam giới Report JSC)

Người chịu trách nát nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh